Day: February 1, 2015


exercitiu de traducere

the narcissist – too good to be bad and too bad to be good

***

procesul narcisic – cand esti prea bun, ca sa fii (si) rau sau prea rau, ca sa fii (si) bun